Vítejte ve světě třídění a recyklace

DOBRÝ DEN,
jsme rádi, že věnujete čas
a pozornost stránkám Tonda-obal.cz

Naše stránky jsou součástí vzdělávacího programu, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku.

Děkujeme za Váš zájem o třídění odpadu a vedení dětí k odpovědnému chování

73 OBYVATEL
České republiky třídí odpady

Není náhodou, že 73 obyvatel České republiky odpady třídí. K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají informační kampaně společnosti EKO‑KOM. Jednou z nich je školní vzdělávací program Tonda Obal na cestách. Aby děti byly motivovány třídit, v tom je kromě výuky ve školách potřeba také podpora rodičů. To, že čtete tyto řádky, značí váš zájem o problematiku třídění a využití odpadů.