Informace o třídění odpadů

Stejně jako jiná odvětví, i odpadová problematika je velmi komplexním tématem. Naší snahou je umožnit každému přísun dostatečného množství informací v přijatelné formě. Třídění a následnému využití odpadů se proto věnujeme na několika úrovních, vždy na zvláštních stránkách.

Jak třídit

Informace o třídění a recyklaci odpadů pro širokou veřejnost. Jak si zařídit třídění odpadu doma, kam patří jednotlivé odpady, jak se odpad zpracovává.

Samosebou

Zábavně informační portál s jiným pohledem na třídění a recyklaci.

EKO-KOM

Stránky autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Informace pro účastníky systému, odborné poradenství.

Tonda Obal starší

Seznámení s koloběhem odpadů a možnostmi jejich využití. Kreslené stránky určené pro žáky třetích a vyšších ročníků ZŠ.

Tonda Obal mladší

Mluvící Tonda a jeho pomocníci učí děti, kam patří základní druhy odpadků. Dětský web pro předškoláky a nižší ročníky ZŠ.

Zodpovědná firma

Projekt pro firmy, které se chtějí chovat odpovědně. Jeho hlavním posláním je vzdělávání administrativních pracovníků v oblasti třídění odpadů.

Podpořte třídění

Snad vám tyto stránky pomohou se získáním hledaných informací o odpadech a jejich využití. Pokud chcete dále podpořit myšlenku třídění odpadu, přidejte se k nám na Facebooku.