Naše aktivity

V rámci vzdělávání v oblasti nakládání s odpadem, vytvořila naše společnost několik výukových programů, které celorepublikově provozujeme.

Program pro mateřské školy

Pro předškolní zařízení realizujeme ve spolupráci s Divadlem Dětí Karlovy Vary hned dvě představení, která se dotýkají problematiky správného nakládání s odpady. MŠ se mohou představení zdarma zúčastnit. Přehled představení naleznete na webu.

Programy pro základní školy

Tonda Obal na cestách

Základní školy navštěvují každodenně naši lektoři s programem Tonda Obal na cestách. Tuto pojízdnou lektorovanou výstavu, která je realizována na českých školách již od roku 1997, navštívilo za dobu její existence více než 2 miliony dětí. Na akci se žáci dozvědí, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Mají možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů.

Naše další aktivity a tipy na výlety

Seznam dalších míst, při jejichž vzniku jsme spolupracovali a na nichž se setkáte s informacemi o třídění a recyklaci odpadů, nalezente regionálně řazený zde. Pokud se chcete zúčastnit venkovního programu Tondy Obala, sledujte naše zapojení v rámci městských akcí a slavností. Tipy na výlety do divadla naleznete zde.